Usługi

Zakres świadczonych usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Obejmuje w szczególności:

  • reprezentację i zastępstwo przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami administracji publicznej, organami kontroli i nadzoru, komornikami.
  • obronę w sprawach karnych i karno-skarbowych,
  • reprezentację osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych,
  • sporządzanie opinii prawnych oraz projektów umów i innych dokumentów o znaczeniu prawnym,
  • sporządzanie wniosków do KRS i KW,
  • sporządzanie pism procesowych oraz udzielanie indywidualnych porad prawnych.